UAB „Mėmelio žiedas“

Pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą UAB „Mėmelio žiedas“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „UAB „Mėmelio žiedas“ e. komercijos modelio diegimas“ 13.1.1-LVPA-K-860-01-0509 Projekto biudžetas: 47,800 Eur, iš jų ES dalis: 35.850,00 Eur. Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario 11 d. Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022 m. birželio 11 d. Projekto tikslas - informacinių technologijų verslo sandoriams elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto uždavinys – El.parduotuvės kūrimas. UAB „Mėmlio žiedas“ e. komercijos modelio modelio diegimo projekto tikslas - informacinių technologijų verslo sandoriams elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą. Šis projektas svarbus UAB „Mėmelio žiedas“ konkurencingumo didinimui, aktyvesnio indėlio į pridėtinės vertės kūrimą rinkoje bei užimtumo didinimą Klaipėdos regione. Projekto metu bus įgyvendinamos veiklos, kuriomis bus sukurta el. prekybos sistema, užtikrinanti sklandų klientų aptarnavimą, operatyvų paslaugų užsakymą bei apmokėjimą, kuri aktualizuoja šiuolaikinės rinkos poreikius bei ekonomikos tendencijas. Tai projektas, kuris užtikrins privačių investicijų, atitinkančių viešąją paramą įmonėms (subsidijų) įsisavinimą, prisidės prie aplinką tausojančios, skaitmeninės ir tvarios įmonės bei pramogų ir laisvalaikio sektoriaus plėtros. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

EU